Türkiye Doktorları - Doktor Rehberi - 40.000 Doktor I Doktor Ara I Doktor Bul


Nazofareksin Malign Tümörleri PDF Yazdır e-Posta

Genelde görülen malign neoplazmları şunlardır:

- Keratinize yassı hücreli karsinom

- Non-keratinize yassı hücreli karsinom

- İndiferansiye karsinom

- Non-Hodgkin lenfoma

- Kordoma

Karsinom en sık görülen malign tümördür.       

 

NAZOFARENGEAL KARSİNOM:

Yassı hücreli karsinomun keratinize, non-keratinize, indifferansiye ve lenfoepitelyom varyantları görülebilir.

Diğer ırklarda da görülmesine rağmen en sık görüldüğü yer özellikle Çin olmak üzere Güney Asya’dır.

Etyolojik olarak birçok faktör suçlanmaktadır. Bunlar; tuzlanmış balık, Çin’de kullanılan bir çeşit buharlı kamışın dumanının teneffüs edilmesi, Çin tıbbı otları, sigara içimi, endüstriyel dumanlar ve kimyasal dumanlardır. Epstein-Barr virusu (EBV) da etyolojide büyük rol oynar. Viral genom nazofarenks mukozası hücreleri içine inkoorpere olarak, daha sonra bazı stimülünlar tarafından hücrede malign dönüşümü tetikleyebilir. Erkeklerde 2 misli fazla görülür. Genel baş-boyun kanserlerini aksine genç erişkinlerde, hatta pediatrik yaş gurubunda bile görülebilir.

 

Klinik: Tümörlerin çoğu Rosenmüller çukurundan köken alır ve çeşitli semptom ve bulgular oluşturacak şekilde çeşitli yönlere yayılabilir. Bu semptom ve bulgular:

KULAK            İşitme kaybı

                     Effüzyonlu otitis media (başlangıçta özellikle tek taraflı)

                     Süpüratif otitis media, kulak akıntısı

                     Tinnitus

BURUN            Epistaksis

                     Akıntı (kanla karışık)

                     Tıkanıklık (başlangıçta tek taraflı)

                     Anosmi

BOYUN           Lenfadenopati (özellikle üst derin jugüler ve arka üçgende ve bilateral)

KONUŞMA       Hiponazal konuşma

                     Palatal parezi

DİĞER            Kraniyal sinir defektleri

                     Horner sendromu

                     Egzoftalmus

Östaki tüpünün nazofarengeal ucunun invazyonu işitme kaybı gibi otolojik yakınmalara neden olur. Herhangi bir erişkin hastada özellikle tek taraflı effüzyonlu otitis media varsa aksi ispatlana kadar nazofarenks kanseri olarak kabul edilmelidir.

 

Menü


Son Eklenenler

Levent Renda Levent Renda
 ANTALYA
Kemal Uğurlu Kemal Uğurlu
 İSTANBUL
Sinan Çetinel
 İSTANBUL
Leyla Şahan Leyla Şahan
 İSTANBUL
Aylin Totan Aylin Totan
 ANKARA
Emre Divarcı Emre Divarcı
 İZMİR

Doktor Ara


Ara :Kategori Seç

Firma Ara

Bu site doktor arayanlar, hastalar, öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar için kurulmuş olup tamamıyla bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede kullanılan her bilgi, aynı amaçlar doğrultusunda, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir veya kopyalanabilir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz. Sitede yer alan doktor bilgilerinde değişiklik olmuş olabilir. Lütfen değişiklikleri bildiriniz. Siteye kullanıcı olarak üye olanlar bilgilerini güncelleyebilirler. Sitede yayınlanan bilgilerin içeriğinden site yönetimi sorumlu değildir
UYARI